Go to Top

Producte

productepima

La PIMARICINA/NATAMICINA és tan econòmica com efectiva ja que treballa en quantitats menors que el sorbat de potassi i, a diferència d’altres sorbats, impedeix la migració dels llevats i les floridures cap a l’interior del producte, eliminant el cost de la reaplicació. L’activitat de la PIMARICINA no destrueix altres gèrmens i, per tant, no perturba el procés de maduració natural dels aliments.
Segura i efectiva protegeix molts aliments del deteriorament que els puguin causar les floridures, els llevats i altres fongs i prevé la formació de floridures i llevats a la superfície.
A diferència d’altres antimicrobians, la PIMARICINA no afecta l’aparença, ni el gust ni el color dels productes.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL PRODUCTE

La PIMARICINA conté un 50% de lactosa i un 50% de natamicina que prevé la formació de floridures i llevats a la superfície. A diferència d’altres antimicrobians, la PIMARICINA no afecta l’aparença, ni el gust ni el color dels productes.

La Natamicina és el component actiu de la PIMARICINA. S’ha demostrat que la NATAMICINA es manté segura i efectiva fins al punt d’allargar la vida d’una àmplia varietat de productes alimentaris fins a més de trenta anys. L’aplicació de la Natamicina està aprovada en molts països per a ser utilitzada en tractament de superfícies, formatges, i productes carnis curats. El FAO/WHO, comitè expert en additius alimentaris, va determinar un consum per a les persones de 0,3 mg per dia i Kg de pes. Aquest nivell és considerablement més elevat que la quantitat utilitzada en formatges i embutits.
La PIMARICINA evita el desenvolupament de floridures i llevats en la superfície dels productes. La PIMARICINA no influirà en la qualitat, ni en el color, l’aroma o el gust dels productes.

UTILITZADA EN:
Superfícies de formatges curats o madurats
Productes carnis: embotits crus-curats

ESTRUCTURA: La Natamicina té forma cristal·lina i la seva fórmula empírica és C33 H47 N013.

EFECTIVITAT MICROBIOLÒGICA: Diversos laboratoris i assaigs han demostrat l’efectivitat de la PIMARICINA contra floridures, llevats i altres fongs. La PIMARICINA no actua contra bacteris, virus o altres organismes tals como els protozous. La quantitat, així com el mètode d’utilització de la PIMARICINA, varia en funció del tipus d’aliment a protegir, Així com el nivell microbià inicial.

APLICACIÓ: La PIMARICINA és eficaç en formatges i productes carnis curats. La PIMARICINA té una solubilitat baixa: 50 g per litre d’aigua a temperatura ambient. Per tal d’obtenir la dosi definitiva és recomanable preparar una suspensió concentrada en aigua.

La dosi recomanada de PIMARICINA és de 10 g per 1.000 l.

La PIMARICINA es pot aplicar sobre la superfície dels formatges i embotits mitjançant la immersió del producte en solució aquosa de PIMARICINA o bé la pulverització de la solució aquosa al voltant del producte. La concentració més frequent de natamicina varia entre 1.000 y 2.000 ppm de natamicina, tot i que algunes aplicacions requereixen concentracions més o menys baixes.

CONCENTRACIONS DE NATAMICINA:
ppm 50 1.000 1.250 1.500 2.000 2.500 4.000
% Pimaricina 0.010 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.80
g Pimaricina
per l. d’aigua 0.100 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 8.0

TEMPERATURA: Les solucions de PIMARICINA es mantenen estables a temperatures ambient i es mantenen inalterables en períodes d’exposicions breus a una temperatura que sobrepassi els 100ºC. No obstant es veurà afectada (degut a la hidrolització de la seva estructura circular) en exposicions a temperatures superiors als 50ºC durant extensos períodes o períodes superiors a les 24h. Les solucions de PIMARICINA es poden pasteuritzar, però això significa una pèrdua d’activitat.

LLUM: Preserveu la PIMARICINA i les solucions de PIMARICINA de l’exposició directa a la llum solar. La funció del producte es pot veure pertorbada per l’exposició prolongada a la llum ultravioleta.

AGENTS OXIDANTS: Eviteu que la PIMARICINA entri en contacte directe amb agents oxidants, especialment amb aquells que continguin peròxids, clor o sulfídrils, ja que l’oxidació química reduirà l’efectivitat del producte.

ACIDESA: La PIMARICINA actua òptimament quan el pH està entre 5 i 7. Entre pH 3 i 5, l’acció disminueix de 8 a 10%. Per sota de pH 4 i per sobre de pH 9, l’efectivitat del fungicida pot disminuir fins a un 30%.

ENVASATGE: Envaseu la PIMARICINA en vidre, plàstic o acer inoxidable.

REGULACIONS: La PIMARICINA compleix les especificacions de l’FDA i del JEFCA en el que es refereix a l’ús de formatges i sistemes de carn fermentada.

LLEVATS: g/ml
Brettanomyces bruxellenesis 1.5
Candida albicans 1.5-2.00
Candida guilliermondii 3.00
Candida vini 1.00
Hansenuia polymorpha 1.00
Kloeckera apiculata 3.00
Saccharomyces bailii 1.00
Saccharomyces bayanus 1.00
Saccharomyces cerevisiae 8021 2.50
Saccharomyces cerevisiae var ellipsoideus 2.50
Saccharomyces exiguus 2.50
Saccharomyces ludwigii 0339 2.50
Saccharomyces rouxii 0562 5.00
Saccharomyces sake 0305 5.00
Torulopsis candida 2.00
Torulopsis lactis var condensi 3.00

FONGS g/ml
Aspergillus chevalieri 4298 0.63
Aspergillus clavatus 0.10-0.20
Aspergillus flavus CBS3005 6.00
Aspergillus flavus BB67 4.50
Aspergillus flavus (Madagascar) 5.00
Aspergillus flavus (Port Lamy) 5.00
Aspergillus nidulans 1.00
Aspergillus niger 1.00
Aspergillus ochraceus 4069 2.50
Aspergillus oryzae 10.00
Botrytis cinerea 1.00-2-00
Fusarium spp 10.00
Gloeosporium album 2.50
Mucor mucedo 1.20-5.00
Penicillium chrysogenum 0.60-1.00
Penicillium digitatum 2.50
Penicillium expansum 5.00
Penicillium islandicum 1.10
Penicillium notatum 4640 5.00
Penicillium roqueforti var.punctatum 10.00
Rhizopus oryzae 4758 10.00

PRESENTACIÓ: Pots de PVC de 100 – 500 i 3.000 gr.
SUPORTS: lactosa, glucosa i sal.